27/2 Soi Samaedam 21, Rama ll Road.,,
Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150